Asiakkaana oli Boliden Harjavallan tehdas. Heidän sulattamonsa päätuotteita ovat kupari, nikkeli, kulta ja hopea. Bolidenin nikkelisulatto on Länsi-Euroopan ainoa nikkelisulatto. Boliden tuottaa korkealaatuista nikkelikiveä alan viimeisintä teknologiaa hyödyntäen.

Robotiikka Akatemia sai toimeksiannon konenäon hyväksikäytöstä Bolidenin prosessissa. Konenäön mahdollisuuksia tutkittiin opiskelijoiden toimesta. Tarkoituksena oli tutkia konenäön avulla sulatusprosessin jälkeisen kuonan eri ainesosien pitoisuuksia.

Konenäöksi kutsutaan sellaista järjestelmää, jossa tietokonenäköä sovelletaan teolliseen tarkoitukseen. Järjestelmä koostuu valonlähteestä, kuvattavasta kohteesta, kamerasta, tietokoneesta sekä siinä toimivasta kuvankäsittelyohjelmasta, joka tulkitsee kuvan automaattisesti.

Konenäköjärjestelmät suorittavat pääasiassa tarkoin ennalta ohjelmoituja tehtäviä. Tässä toimeksiannossa liukuhihnalta tunnistettiin asiakkaan toivomia pitoisuuksia.

Järjestelmiä käytetään tehtäviin, joissa optisen tarkastuksen pitää olla nopeaa, tarkkaa, ympärivuorokautista ja toistettavaa. Konenäöllä voidaan suorittaa ihmisen näkökyvylle mahdottomia tehtäviä käyttämällä avuksi aallonpituuksia, joita ihmisen silmä ei pysty havaitsemaan.

Käytössä oli Cognexin sovellus In-Sight. Älykamerassa kaikki kuvankäsittely ja laskenta tapahtuu itse kamerassa. Älykameran hitaus oli projektissa haitta, koska kohteita piti kuvata nopealla liukuhihnalla. Aikataulullisista syistä Robotiikka Akatemialaisilla  ei ollut mahdollisuutta jatkaa tutkimista pidemmälle. Projektia on mahdollista jatkaa tulevaisuudessa toisella ohjelmistolla sekä toisenlaisella kameraratkaisulla, esim. Halcon ohjelmisto hoitaisi kaiken älyllisen havainnoinnin ja laskennan joka nopeuttaa kuvakäsittelyä.

Yhteenveto

Projektissamme opimme miten hyödyntää erilaisia kamera- ja valovaihtoehtoja. Kokonaisuutena saatiin molemminpuolisia hyötyjä. Opiskelijoiden osaaminen kasvoi ja pystyimme antamaan asiakkalle heidän toivomansa informaation. Opitun avulla konenäköä tarvittavissa projekteissa haasteisiin pystytään vastaamaan paremmin.