Robotiikka Akatemian opiskelijat saivat toimeksiannon Satakunnan Osuuskaupalta. Asiakas halusi keväällä 2018 remontoitavaan rautakauppaan, Porin Kodin Terraan, asiakkaita opastavan robotin. Projektin tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa mobiilirobottisovellus, jonka avulla asiakas voi kysyä tietyn tuotteen sijaintia Kodin Terran remontoidussa kaupassa ja jonka jälkeen mobiilirobotti saattaa asiakkaan oikeaan hyllyväliin.

Robotiikka Akatemian opiskelijat päätyivät ottamaan Omronin mobiilirobotin käyttöön ja sen ympärille rakennettaisiin sovellus. Samk:lla on käytössä Omronin mobiilirobotti, joka on itsenäisesti toimiva ajoneuvo. Se soveltuu hyvin esimerkiksi rutiininomaisiin materiaalien siirtelyihin. Mobiilirobotti kartoittaa ympäristönsä ja pystyy sen jälkeen navigoimaan siellä itsenäisesti. Robotti voidaan ohjelmoida myös kommunikoimaan reittipisteillään. Robotissa on laser tunnistimet, joiden avulla se pystyy kiertämään sen eteen tulevat ihmiset tai muut esteet. Näiden ominaisuuksien vuoksi opiskelijat päätyivät ottamaan Omron mobiilirobotin käyttöön.

Asiakkaita varten Omroniin kiinnitettiin teline, jossa oli Samsung tabletti. Tabletin kautta asiakkaat pystyivät valitsemaan haluamansa tuotekategorian (esim. laminaatit) ja sen jälkeen Omron lähti opastamaan asiakasta oikeaan paikkaan. Tilaaja toivoi käyttöliittymästä yksinkertaisen ja selkeän näköisen. Opiskelijat tekivät nämä toiveet silmällä pitäen aloitussivun, tuotteidenhakusivun sekä ohjesivun. Lisäksi tehtiin sivu, joka kertoi reaaliaikaisesti mihin robotti on matkalla ja milloin se on perillä.

Ohjelmointikieleksi valittiin JavaScript, Node.js oli JavaScript ympäristö palvelinta varten, MongoDB tietokannan rakentamiseen ja Git versionhallintaan.

Yhteenveto
Projekti opetti mobiilirobotin ohjelmointia sekä sen käyttämän tilan kartoittamista, käyttöliittymän rakentamista sekä projektin hallintaa.