Johdanto

Nelikopterit ja muut robottikopterit ovat melko tuore keksintö. Nelikopterit ja muut sen kaltaiset laitteet voivat nousta ja laskeutua pystysuoraan pieneltä alueelta. Laitteissa on tavallisesti neljä tai sitä suurempi parillinen määrä vastakkaisiin suuntiin pyörivää potkuria. Tietokone seuraa antureiden avulla laitteen tasapainoa ja säätää potkurien pyörimisnopeutta yksilöllisesti tarpeen vaatiessa. Akkuteknologian ja tietotekniikan kehittyessä kaikenlainen pienimuotoinen siirtely ilmateitse on muuttunut helpommaksi. Moottorit ovat yksinkertaistuneet ja laitteet ovat pienentyneet. Osa robottilennokeista käyttää matkalennossa siipiä lentokoneiden tavoin. Tällöin niistä käytetään tavallisesti nimitystä drone. Tekniikat ovat yhdisteltävissä. Laite voi nousta kopterin tavoin ilmaan ja kääntyä ilmassa matkalentoon siipien varaan. Tämän jälkeen potkurit eivät enää työnnä konetta ylöspäin vaan eteenpäin.

Käyttökohteita

Laitteita voidaan käyttää esimerkiksi kuvaus- ja mittaustehtäviin, tavaroiden kuljetukseen sekä moniin fyysisiin toimenpiteisiin. Nelikoptereita käytetään jo maanviljelyn ja metsänhoidon sekä pelastustoimen tehtävissä.

Pakettien jakelu esimerkiksi Kiinassa on jo laajamittaista. Myös muita luovia ideoita on testattu; defibrillaattorin sydänkohtauspotilaan viereen kuljettava nelikopteri, köysisillan rakentava nelikopteri ja aseita kuljettava nelikopteri on kehitetty.

Nelikoptereille on kehitetty hahmoja tunnistavia ja reittejä suunnittelevia erityisprosessoreita autonomista toimintaa varten. Nelikoptereiden on demonstroitu lentävän ongelmitta metsässä ja ihmisten seassa.

Nelikopterien autonomista toimintaa valmistellaan sekä USA:n että EU:n tasolla ja samaan tarkoitukseen kehitetään myös automaattista lennonjohtojärjestelmää.

Kehitys

Lentoajan ja hyötykuorman kasvattaminen sekä matkalennon hallittavuus eri sääolosuhteissa ovat kehityksen painopisteitä monenlaisten sovellusten ohella. Laitteiden vaatima lennonjohto, kuten myös kyky itsenäisesti pysyä määrätyllä reitillä ja ehkäistä törmäyksiä, ovat kehityksen alla.

Lähde:

Suomen sata uutta mahdollisuutta 2018–2037
Yhteiskunnan toimintamallit uudistava radikaali teknologia
Risto Linturi ja Osmo Kuusi
Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu 1/2018, s. 257