Akatemia

Satakunnan yritykset tarvitsevat nyt ja tulevaisuudessa lisää valmistavan teollisuuden, sähkön, automaation, robotiikan ja konetekniikan insinöörejä ja diplomi-insinöörejä. Työpaikkoja on näillä aloilla auki satoja. Teknologia-alan yritysten keskeinen haaste on löytää alan osaajia, mikä on merkittävin kasvua rajoittava tekijä tällä hetkellä.

Robotiikka Akatemia on Satakunnan ammattikorkeakoulun tarjoama, uusi tapa opiskella insinööriksi. Perinteisen opiskelun sijasta opiskelijat oppivat tekemällä erilaisia robotiikan, automaation ja ICT-alan projekteja alueen yritysten kanssa yhteistyössä. Tarkoituksena on siis valmistaa opiskelijoita suoraan työelämän tarpeisiin.

Koulutukselle on noussut yrityselämästä todellinen tarve. Akatemialaiset osallistuvat myös Satakunnan ammattikorkeakoulun erilaisiin tapahtumiin sekä toimivat muiden SAMK:in ja yhteistyökumppanien välisenä kanavana.

Jokaisen opiskelijat osaamiskokonaisuus vaikuttaa yksilölliseen osaamiskertymään. Tämä taas vaikuttaa opiskelijoiden valmistumisnimikkeeseen.