Teknologia

Robotiikka Akatemian käytössä on Satakunnan Ammaattikorkeakoulun erilaisia laitteita, osaamista ja teknologiaa. Koulutuksen aikana opiskelijat tutustuvat laitteiden käytöön ja ohjelmointiin. Ohessa joitain poimintoja SAMKin tekniikan laboratoriossa käytössä olevista laitteista:

ABB Yumi

Robotiikka Akatemia Yumi

YuMi®-robotti on vuosien tutkimus- ja kehitystyön tulos, joka tekee ihmisten ja robottien välisestä yhteistyöstä helppoa.

ABB on kehittänyt aitoon yhteistyöhön kykenevän kaksikätisen robotin pienten osien kokoonpanoon. Robotilla on joustavasti asentoa muuttavat kädet, kameraan perustuva osien paikannustoiminto ja tarkka ohjausjärjestelmä. Robotilla on helppo ohjelmoida erilaisia liikeratoja ABB:n omalla Robot Studio -ohjelmalla.

Universal Robots 5

UR 5 -robotti on kevyt, kuusiakselinen yhteistyörobotti. Se on helppo ohjelmoida erilaisiin työtehtäviin opettamalla liikeradat haluttujen reittipisteiden kohdalle ja tallentamalla ne.

UR5-robottiin on mahdollista kiinnittää useita erilaisia tarttujia, vakuumi-imukuppeja sekä kameroita. Tarttujilla on helppo poimia erilaisia kappaleita ja sen takia sitä voi käyttää erilaisiin kokoonpanotöihin.

Muun muassa näiden ominaisuuksien ansiosta UR 5 on hyvin monikäyttöinen robotti.

Omron LD-90

Satakunnan ammattikorkeakoululla on käytössä myös Omronin mobiilirobotti, joka on itsenäinen ajoneuvo. Se soveltuu hyvin esimerkiksi rutiininomaisiin materiaalien siirtelyihin.

Mobiilirobotti kartoittaa ympäristönsä ja pystyy sen jälkeen navigoimaan siellä itsenäisesti. Haluttu reitti tai ympäristö opetetaan robotille kerran. Opetus tapahtuu erillisellä sovelluksella. Robotti voidaan ohjelmoida myös kommunikoimaan reittipisteillään. Robotti voi esimerkiksi kertoa tietyllä pisteellä ravintolan ruokalistan tai aukioloajan. Robotin pystyy myös varustamaan erilaisilla lisäosilla, kuten esim. lukittavilla säilytystiloilla.

Omron-mobiilirobotti on myös turvallinen. Se tunnistaa tiellään olevat esteet tunnistimiensa avulla ja osaa kiertää niiden ympäri tai odottaa reitin vapautumista.

Pepper

Pepper on humanoidirobotti, joka pystyy kommunikoimaan ihmisten kanssa puhumalla ja elehtimällä. Se havaitsee ihmiset useilla antureillaan ja ottaa heihin automaattisesti kontaktia. Pepper pystyy tunnistamaan kasvot, erilaiset tunnetilat kuten ilon ja surun sekä kuulemaan, mitä ja miten sille puhutaan. Pepperiin integroidulla tabletilla voidaan näytää lisätietoja tai sitä voidaan käyttää esimerkiksi asiakaspalautteen keräämiseen. Pepper puhuu englannin lisäksi myös suomea.

Pepper-robottia voidaan käyttää esimerkiksi:

  • Asiakkaiden opastamiseen
  • Asiakkaiden itsenäiseen ilmoittautumiseen sovittuun tapaamiseen
  • Erilaisiin vastaanottotoimintoihin
  • Asiakaspalautteen keräämiseen – myös puhutun
  • Asiakkaiden viihdyttämiseen

3D -tulostimet

Satakunnan ammattikorkeakoulusta löytyy useita erilaisia 3D-tulostimia. Robotiikka Akatemian opiskelijoiden käytössä on esim. kaksi Ultimaker-merkkistä 3D-tulostinta, jotka ovat hyvin ahkerassa käytössä. Ultimakerit ovat luotettavia ja nopeita, ja niillä tulostamisessa voi käyttää useita erilaisia materiaaleja. Niitä ovat mm. nylon, PLA (polylaktidi, joka on biohajoavaa) sekä ABS. Yleisin SAMKissa käytettävä tulostusmateriaali on PLA.

Tulostimilla voi tulostaa hyvin erilaisia osia; monimutkaisia, yksinkertaisia tai uusia prototyyppiosia. Jos osan rakenteet ovat hyvin monimutkaisia, voidaan niiden tulostamiseen käyttää esim. Ultimaker 3 -tulostimen tuplasuutinta, jolla voidaan pursottaa vesiliukoista materiaalia tueksi, jonka voi osan valmistumisen jälkeen liuottaa pois. Tämä ominaisuus tuo lisää mahdollisuuksia suunnitteluun.